14 wrz, 2023

Witaj przedszkole

W mijającym tygodniu ,, Witaj przedszkole ” ustaliliśmy Kodeks Przedszkolaka – normy i zasady funkcjonowania w grupie.Wyznaczyliśmy w naszej klasie kąciki tematyczne dla dobrej organizacji prac porządkowych. Bawiliśmy się z głoskami dzieląc je na samogłoski i spółgłoski. Miło czas spędziliśmy na pierwszych zajęciach z rytmiki.Bawiliśmy się figurami geometrycznymi