Zajęcia dodatkowe

Zajęcia matematyczne

CELE

 • Wyzwalanie wielostronnej aktywności dzieci poprzez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie.
 • Kształtowanie logiki myślenia, umiejętności pokonywania trudności.
 • Porządkowanie wielkości przedmiotów według malejącej lub rosnącej.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości poprzez poprzez manipulowanie.

 

Kółko plastyczne

   

  Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

  CELE

  • Podniesienie ogólnej kondycji i wydolności organizmu dziecka.
  • Uaktywnienie układów: narządu ruchu, krążeniowego, oddechowego.
  • Wygaszanie nawyków istniejących i wytworzenie nawyku prawidłowego.
  • Wyrobienie zdolności do możliwie długotrwałego utrzymania skorygowanej postawy (wyrobienie wytrzymałości posturalnej).

   

  Zajęcia kulinarne

  CELE

  • Pogłębianie wiedzy kulinarnej.
  • Wykształcenie umiejętności przygotowywania samodzielnie prostych potraw.
  • Usprawnienie funkcji manualnych poprzez obieranie i krojenie składników.
  • Rozwijanie aktywności poznawczej, sprawności manualnej i inwencji twórczej.
  Zajęcia ruchowe

  CELE

  • Nabywanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem.
  • Rozwijanie różnych form ekspresji podczas łączenia  różnego typu rekwizytów z ruchem i muzyką.
  • Kształtowanie sylwetki dzieci.
  • Pobudzanie organizmu do pracy tlenowej.
  • Wzmacnianie cech motorycznych.
  • Integrowanie się dzieci.
  Zajęcia folklorystyczne

  CELE

  • Nabywanie umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur podczas układów tanecznych.
  • Wyrabianie u dzieci poczucia rytmu i słuchu.
  • Rozwijanie u dzieci ich indywidualnych zdolności  fizycznych i tanecznych.
  • Poznawanie strojów ludowych z różnych regionów Polski.
  • Rozwijanie postawy twórczej, koordynacji i sprawności ruchowej.
  Zajęcia przyrodnicze

  CELE

  • Poznawanie flory i fauny w odniesieniu do pór roku.
  • Poznawanie zjawisk atmosferycznych.
  • Poznawanie znaczenia wody i powietrza w świecie przyrody.
  • Poznawanie zasad ochrony środowiska.
  • Poznawanie naszego organizmu oraz zachowań  pomagających wewłaściwym dbaniu o niego.
  • Poznawanie i rozumienie kosmosu
  Zajęcia logopedyczne

  CELE

  • Zapobieganie powstawaniu ewentualnych zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowanie jego rozwoju.
  • Umiejętność sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi.
  • Poprawna artykulacja głosek.
  • Osiągnięcie sprawności strony artykulacyjnej, gramatycznej i leksykalnej mowy.
  • Poprawna wymowa wyrazów w zakresie omawianych głosek.
  Zajęcia z języka angielskiego

  CEL