Rozkład Dnia

Ramowy  rozkład dnia dla dzieci 3 – letnich
Czas – od – doCzas trwaniaOrganizacyjna forma aktywności
6:30 – 7:301Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjno – budowlane, tematyczne, badawcze.
7:30 – 7:4515 min.Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna i grupowa praca z dziećmi.
7:45 – 8:0015 min.Krąg zmysłów i procesów poznawczych – aktywności i zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz innych procesów poznawczych.
8:00 – 8:1010 min.Zabawy poranne – zestawy zabaw ruchowych.
8:10 – 8:2515 min.Bajkoterapia/czytanie dzieciom, innowacje pedagogiczne, programy edukacyjne.
8:25 – 8:4015 min.Czynności higieniczno – porządkowe.
8:40 – 9:1030 min.Śniadanie.
9:10 – 9:2515 min.Czynności higieniczno – porządkowe.
9:25 – 9:4015 min.Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
9:40 – 10:3050 min.Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci,  indywidualna i grupowa praca z dziećmi.
10:30 – 11:1545 min.Spacer, obserwacje przyrodnicze, zabawy na świeżym powietrzu lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym.
11:15 – 11:3015 min.Czynności higieniczno – porządkowe.
11:30 – 12:0030 min.Obiad.
12:00 – 13:301 h 30 min.Leżakowanie – odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej/czytanie dzieciom bajek.
13:30 – 14:0030 min.Czynności higieniczno – porządkowe.
14:00 – 14:1515 min.Podwieczorek.
14:15 – 14:3015 min.Prace użyteczne – porządkowanie zabawek na półkach, segregowanie elementów kącika plastycznego itp.
14:30 – 16:302 hZabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i  zainteresowaniom dzieci w grupach łączonych.Rozchodzenie się dzieci.

 Uwagi:

Czwartek – rytmika.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 4,5 – letnich
Czas – od…do…Czas trwaniaOrganizacyjna forma aktywności
6.30-7.301hSchodzenie się dzieci  (grupy łączone) zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne. Rozmowy z dziećmi.
7.30-8.1545 min.Zabawy dydaktyczne, Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę) praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem, czynności porządkowe.
8.15-8.205 min.Czynności higieniczne i samoobsługowe- przygotowanie do śniadania
8.20-8.4020 min.Śniadanie, kulturalne spożywanie posiłku.
8.40-8.5010 min.Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, mycie zębów.
8.50-9.0010 min.Czynności organizacyjne, sprawdzanie obecności
9.00-9.2525 min.Zajęcia edukacyjne z dominacją aktywności: językowej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, ruchowej, organizowane przez nauczyciela z całą grupą realizowane wg  treści programowych
9.25-10.0035 min.Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań
10.00-10.1515 min.Drugie śniadanie
10.15-11.0045 min.Zabawy dowolne, bądź zorganizowane według zainteresowań dzieci, nauka współżycia w grupie oraz wprowadzanie zasady zgodnej i wspólnej zabawy.
11.00-11.1010 min.Czynności samoobsługowe przed wyjściem: nauka ubierania się, wiązania butów.
11.10-12.101hPobyt na Świerzym powietrzu:  spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze.
12.10-12.3020 min.Czynności higieniczne i samoobsługowe – przygotowanie do obiadu.
12.30-13.0030 min.Obiad- kształtowanie  nawyku prawidłowego trzymania i używania sztućców.
13.00-13.2020 min.Odpoczynek po obiedzie- słuchanie muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej.
13.20-14.0040 min.Zajęcia dodatkowe, zabawy dydaktyczne i utrwalające, zabawy zorganizowane lub dowolne, praca nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym, gry edukacyjne, pobyt w ogródku przedszkolnym
14.00-14.1515 min.Podwieczorek
14.15-14.3015 min.Czynności porządkowe
14.30-16.302hZabawy swobodne, integracyjne, rozchodzenie się dzieci, kontakty i rozmowy indywidualne z rodzicami.

Uwagi:

czwartek – rytmika

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 6-letnich.

Czas od – doCzas trwaniaOrganizacyjna forma aktywności
6:30 – 7:301Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjno – budowlane, tematyczne, badawcze.
7:30 – 7:4515 min
Krąg zmysłów i procesów poznawczych – aktywności i zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz innych procesów poznawczych.
7:45 – 8:0015 min
Zabawy poranne – zestawy zabaw ruchowych.
8:00 – 8:2020 minŚniadanie.
8:20 – 8:4020 minCzynności higieniczno – porządkowe.
8:40 – 9:401Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
9:40 – 11:001 h 20 minZabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci,  indywidualna i grupowa praca z dziećmi.
11:00 – 11:4545 minSpacer, obserwacje przyrodnicze, zabawy na świeżym powietrzu lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym.
11:45 – 12:0015 minCzynności higieniczno -porządkowe.
12:00 – 12:3030 minObiad.
12:30 – 13:0030 minBajkoterapia/czytanie dzieciom, innowacje pedagogiczne, programy edukacyjne.
13:00 – 13:3030 minPobyt w ogrodzie przedszkolnym
13:30 – 13:4515 minCzynności higieniczno-porządkowe.
13:45 – 14:0015 minPodwieczorek.
14:00 – 14:4040 minZabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treść.
14:40 – 15:0020 minPrace użyteczne – porządkowanie zabawek na półkach, segregowanie elementów kącika plastycznego itp.
15:00 – 16:301 h 30 minZabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i  zainteresowaniom dzieci w grupach łączonych.
Uwagi :
czwartek – rytmika