Rozkład dnia

Ramowy  rozkład dnia dla dzieci 3 – letnich
Czas – od – do Czas trwania Organizacyjna forma aktywności
6:30 – 7:30 1 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjno – budowlane, tematyczne, badawcze.
7:30 – 7:45 15 min. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna i grupowa praca z dziećmi.
7:45 – 8:00 15 min. Krąg zmysłów i procesów poznawczych – aktywności i zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz innych procesów poznawczych.
8:00 – 8:10 10 min. Zabawy poranne – zestawy zabaw ruchowych.
8:10 – 8:25 15 min. Bajkoterapia/czytanie dzieciom, innowacje pedagogiczne, programy edukacyjne.
8:25 – 8:40 15 min. Czynności higieniczno – porządkowe.
8:40 – 9:10 30 min. Śniadanie.
9:10 – 9:25 15 min. Czynności higieniczno – porządkowe.
9:25 – 9:40 15 min. Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
9:40 – 10:30 50 min. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci,  indywidualna i grupowa praca z dziećmi.
10:30 – 11:15 45 min. Spacer, obserwacje przyrodnicze, zabawy na świeżym powietrzu lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym.
11:15 – 11:30 15 min. Czynności higieniczno – porządkowe.
11:30 – 12:00 30 min. Obiad.
12:00 – 13:30 1 h 30 min. Leżakowanie – odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej/czytanie dzieciom bajek.
13:30 – 14:00 30 min. Czynności higieniczno – porządkowe.
14:00 – 14:15 15 min. Podwieczorek.
14:15 – 14:30 15 min. Prace użyteczne – porządkowanie zabawek na półkach, segregowanie elementów kącika plastycznego itp.
14:30 – 16:30 2 h

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i  zainteresowaniom dzieci w grupach łączonych.

Rozchodzenie się dzieci.

 Uwagi:

Czwartek 9:40 – 9:55 – rytmika

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 4,5 – letnich

 

Czas – od…do…

Czas trwania

Organizacyjna forma aktywności

6.30-7.30

1h

Schodzenie się dzieci  (grupy łączone) zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne. Rozmowy z dziećmi.

7.30-8.15

45 min.

Zabawy dydaktyczne, Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę) praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem, czynności porządkowe.

8.15-8.20

5 min.

Czynności higieniczne i samoobsługowe- przygotowanie do śniadania

8.20-8.40

20 min.

Śniadanie, kulturalne spożywanie posiłku.

8.40-8.50

10 min.

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, mycie zębów.

8.50-9.00

10 min.

Czynności organizacyjne, sprawdzanie obecności

9.00-9.25

25 min.

Zajęcia edukacyjne z dominacją aktywności: językowej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, ruchowej, organizowane przez nauczyciela z całą grupą realizowane wg  treści programowych

9.25-10.00

35 min.

Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań

10.00-10.15

15 min.

Drugie śniadanie

10.15-11.00

45 min.

Zabawy dowolne, bądź zorganizowane według zainteresowań dzieci, nauka współżycia w grupie oraz wprowadzanie zasady zgodnej i wspólnej zabawy.

11.00-11.10

10 min.

Czynności samoobsługowe przed wyjściem: nauka ubierania się, wiązania butów.

11.10-12.10

1h

Pobyt na Świerzym powietrzu:  spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze.

12.10-12.30

20 min.

Czynności higieniczne i samoobsługowe – przygotowanie do obiadu.

12.30-13.00

30 min.

Obiad- kształtowanie  nawyku prawidłowego trzymania i używania sztućców.

13.00-13.20

20 min.

Odpoczynek po obiedzie- słuchanie muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej.

13.20-14.00

40 min.

Zajęcia dodatkowe, zabawy dydaktyczne i utrwalające, zabawy zorganizowane lub dowolne, praca nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym, gry edukacyjne, pobyt w ogródku przedszkolnym

14.00-14.15

15 min.

Podwieczorek

14.15-14.30

15 min.

Czynności porządkowe

14.30-16.30

2h

Zabawy swobodne, integracyjne, rozchodzenie się dzieci, kontakty i rozmowy indywidualne z rodzicami.

 

Uwagi:

czwartek – rytmika