Nasza historia

Publiczne Przedszkole w Czekanowie rozpoczęło swoją działalność w 1959 roku.  Mieściło się wtedy w zabytkowym budynku przy ulicy Środkowej w Czekanowie. Dyrektorem przedszkola były kolejno Janina Wojciechowska, mgr Marta Biela, mgr Barbara Wróbel. W 2012 roku przedszkole zostało przeniesione do budynku przy ulicy Szkolnej, który to zajmowała filia Szkoły Podstawowej w Lewkowie. Placówka mieściła dwie grupy wiekowe. Od 1 września 2017 roku dyrektorem przedszkola została mgr Violetta Drygała. We wrześniu 2018 roku cały budynek został oddany do dyspozycji  przedszkola.  Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Ostrów Wielkopolski. Obecnie do przedszkola uczęszcza 75 dzieci. Funkcjonują trzy grupy rozwojowe. Placówka  czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. Dysponuje trzema słonecznymi salami zabaw dla dzieci. Sale są dobrze wyposażenie w zabawki, pomoce dydaktyczne i kąciki tematyczne. Wszystko dostosowane do wieku i potrzeb rozwojowych przedszkolaków. Dzieci korzystają z sali gimnastycznej na której odbywają się zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem sprzętu sportowego oraz zajęcia korekcyjne i sensoryczne dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Wychowankowie maja możliwość aktywnego spędzania czasu w dobrze wyposażonym ogrodzie przedszkolnym. Są tam huśtawki, karuzele, tyrolka, mini ścianki wspinaczkowe. Na palcu zabaw obowiązują strefy wiekowe dala dzieci starszych i maluchów. Wszystko to dla zachowana bezpieczeństwa i dobrej zabawy.

Dużą zaletą  naszego przedszkola jest własna kuchnia i przyrządzane na miejscu smaczne, domowe posiłki. Wypiekamy własny chleb, bułeczki, ciasteczka z niską zawartością cukru, robimy jogurty, przetwory, hodujemy warzywa w przedszkolnym ogródku. Na drugie śniadanie podawane są przekąski z warzyw i owoców. Wszystko aby wpoić  dzieciom zasady zdrowego odżywiania oraz rozwijać ich upodobania kulinarne.

Przedszkole zapewnia opiekę i zajęcia dydaktyczne w ramach których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz przyjęte programy nauczania i wychowania. Codziennie odbywają się zajęcia i zabawy dydaktyczne, zabawy matematyczne, plastyczne, konstrukcyjne, zabawy śpiewem, tańcem, ruchem oraz zabawy na powietrzu tj. spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu. Jest też czas na zabawę swobodą i zajęcia relaksacyjne.

Dyrekcja i nauczyciela systematycznie poszukują i wdrażają nowatorskie rozwiązania  organizacyjne i metodyczne, które służą rozwojowi dzieci i placówki. Przedszkole pracuje różnymi metodami. Zaliczyć do nich należy: metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne, metodę gimnastyki twórczej R. Labana, metodę ruchu twórczego Carla Orffa, metodę dramy, pedagogikę zabawy Klanza. Na zajęciach wykorzystywane są elementy zabawy D. Dziamskiej. W świat matematyki wprowadzają dzieci elementami metodyki D. Gruszczyk Kolczyńskiej.

Oferta edukacyjna placówki umożliwia rozwój uzdolnień i zainteresowań każdego dziecka. Dzieci mają zapewniony szereg zajęć dodatkowych tj. warsztaty plastyczne, j. angielski, zajęcia rytmiczne, systematyczne prowadzone są zajęcia logopedyczne, korekcyjno- kompensacyjne i rewalidacyjne. Priorytetem pracy placówki jest kształtowanie postaw proekologicznych. Wychowankowie biorą udział w ogólnopolskich akcjach i programach: „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Akademia Aquafresh”, uczestniczą w konkursach międzyprzedszkolnych i ogólnopolskich, akcjach charytatywnych. Wszystkie działania przedszkola podejmowane są w oparciu o diagnozę potrzeb i możliwości wychowanków, a systematycznie prowadzony monitoring osiągnięć dzieci pozwala na modyfikację działań w tym zakresie i dostosowanie ich do aktualnych potrzeb.  Przedszkole posiada jasno sprecyzowany system norm i wartości, który funkcjonuje w formie „Kodeksu Grupy”. W placówce funkcjonuje opracowany program adaptacyjny „Pierwszy dzień w przedszkolu”, który obejmuje działania skierowane do dzieci, jak i ich rodziców. Przedszkole współpracuje z rodzicami, biorąc pod uwagi ich sugestie i pomysły. Organizuje się zajęcia otwarte, konsultacje z rodzicami, spotkania ze specjalistami . Dzięki podejmowanym działaniom przedszkole zapewnia wychowankom poczucie bezpieczeństwa, nie tylko fizycznego ale i emocjonalnego. Placówka umieszcza wiadomości o życiu przedszkola na stronie facebook  Przedszkole w Czekanowie oraz stronie internetowej.